Viisasta Suomen Yrittäjien jäsenyritys

Markkinointiviestintä Viisa on liittynyt Suomen Yrittäjien jäseneksi tammikuusta 2020 alkaen.

Suomen Yrittäjät on järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Siihen kuuluu yli 115 000 suomalaista yritystä.

Yrittäjien tavoitteena on, että Suomesta tulee paras paikka yrittää. Toiminnan lähtökohtana ovat järjestön arvot: rohkeus, luotettavuus ja uusiutuminen.

linkki: Suomen Yrittäjien verkkosivut