Asiakas on sisältömarkkinoinnin lähtökohta

Digimarkkinoijat puhuvat paljon sisältömarkkinoinnista. Sisältömarkkinoinniksi mielletään yleensä lehtien digi- tai printtiversioissa julkaistavat, toimitukselliselta sisällöltä näyttävät artikkelit, jotka lähemmässä tarkastelussa paljastuvat mainoksiksi. 

Edellä mainitut ovat natiivimarkkinointia, joka on sisältömarkkinoinnin yksi muoto, mutta sisältömarkkinoinnin käsite on huomattavasti laajempi. Sisältömarkkinointi on sisältöä, jota yritys tuottaa medioihin lähtökohtanaan asiakkaan tarpeet.

Ei push vaan pull

Mainostaminen ja markkinointi toimi pitkään push-periaattella. Yritykset tuottivat medioihin mainossisältöä, jonka toivoivat massiivisen jakelun myötä tavoittavan potentiaaliset asiakkaat. Tapa on edelleen toimiva, jos medioita on rajallinen määrä ja ihmisten median kulutustottumukset suhteellisen vakioita.

Internet on kuitenkin murtanut perinteisen mediakentän ja räjäyttänyt medioiden määrän moninkertaiseksi. Jokaisella meillä on taskussamme älypuhelin, jonka kautta voimme kuluttaa lukematonta määrää medioita. Pelkkä push-periaate mainonnassa ei siksi enää toimi, vaan markkinoijan kannattaa lähestyä kohderyhmäänsä pull-periaattella.

Pull-periaatteella yritys tuottaa valittuihin medioihin asiakkaita kiinnostavaa sisältöä. Sisältö vetää asiakkaan yrityksen brändin, tuotetiedon ja ostotapahtuman äärelle. Tämän sisällön tuottaminen, jakelu ja vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on sisältömarkkinointia.

Asiakkaan tavoittamiseen tarkoitettu sisältö voi olla faktatietoa, viihdyttäviä videoita, kyselyitä, toimialaan liittyvää tietoutta – mitä vaan, mikä saa asiakaskunnan huomion. Tärkeintä on, että sisältö on laadukasta ja palvelee asiakkaan tarpeita.

Kolme kanavatyyppiä sisältömarkkinointiin

Sisältömarkkinointia on mahdollista toteuttaa kolmen tyyppisissä kanavissa: 

  1. Omissa kanavissa
  2. Puoliksi omissa kanavissa
  3. Ostetuissa kanavissa

Omat kanavat ovat täysin yrityksen omassa hallussa, kuten yrityksen verkkosivut tai sähköinen uutiskirje. Puoliksi omissa kanavissa julkaisualustan omistaa ulkopuolinen toimija, mutta sisältö on yrityksen omaa. Tällaisia ovat esimerkiksi some-kanavat kuten Facebook ja hakukoneet kuten Google. Ostetut kanavat taas ovat kokonaan ulkopuolisen tahon hallussa ja niistä voidaan ostaa tilaa yrityksen sisällöille esim. alussa mainituilla natiivisisällöillä tai muilla yhteistyömalleilla.

Mallit helpottavat suunnittelua

Sisältömarkkinoinnin kenttä on laaja, ja mahdollisuudet lähes rajattomat. Miten yrityksen siis tulisi lähteä liikkeelle sisältömarkkinoinnissaan?

On kehitetty malleja, joiden avulla sisältömarkkinointia voidaan toteuttaa jäsennellysti ja tavoitteellisesti. Eräs niistä on REAN-malli (Reach, Engage, Activate, Nurture). REAN:in mukaan eri asiakasryhmille ja asiakkuuden eri vaiheissa oleville kohderyhmille tuotetaan jokaiselle omanlaista sisältöä. 

Esimerkki: Juhlapalvelun sisältömarkkinointi REAN-mallin mukaisesti

Otetaan esimerkiksi juhlapalveluyritys, jonka tuote on hääjuhlat. Sisältömarkkinoinnin kohderyhmänä yrityksellä ovat häitä suunnittelevat parit.

  • Reach-vaiheessa yritys tuottaa häihin liittyvää yleistä sisältöä, esim. vertailua kesä- ja talvihäiden välillä tai eri maiden hääperinteisiin liittyvän artikkelin.
  • Engage-vaiheessa kohderyhmää tavoitellaan hyödyllisillä vinkkilistoilla häiden suunnitteluun liittyen.
  • Activate-vaiheessa juhlapalvelu esittelee omat häätuotteensa ja kertoo, mikä tekee niistä täydellisen valinnan tulevalle hääparille. Tämän vaiheen tarkoitus on aktivoida asiakas ostamaan.
  • Nurture-vaiheen sisällöllä asiakkaasta pidetään huolta sen jälkeen, kun hän on jo ostanut. Sisältö sitouttaa asiakkaan seuraamaan yritystä ja hyödyntämään yrityksen palveluita jatkossakin.

Täsmäneuvoja sisältömarkkinoijalle

Sisältömarkkinoinnin toteuttaminen ei urheilutermein kuvattuna ole pikamatka vaan pitkän matkan juoksu. Se on sitouttavaa viestintää, jolla asiakas saadaan luottamaan yritykseen toimijana.Siksi sisältömarkkinoijan kannattaa varustautua annoksella pitkäjännitteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. 

Panostaminen omiin kanaviin ja omaan mediaan kannattaa. Omat kanavat ovat aina omassa hallussa, joten äkilliset muutokset eivät niitä heilauttele.

Sisältömarkkinoinnin tulosten seuranta ja mittaaminen on joskus haastavaa, mutta välttämätöntä. Kaikille yrityksille on löydettävissä toimivat mittarit tehokkuuden mittaamiseen, mutta ne eivät ole vakioita, vaan riippuvat asetetuista tavoitteista ja kokonaisuudesta.

Lisätietoa sisältömarkkinoinnista löydät esimerkiksi tältä englanninkieliseltä sivustolta: https://contentmarketinginstitute.com

Jos kaipaat ideoita yrityksen sisältömarkkinointiin, Viisan palvelut ovat käytettävissäsi. Viisarikivi-sisältömarkkinointi on tähän tarkoitettu palvelukokonaisuumme.